Kymppiplus autokatsastus on palveleva katsastusasema Ylivieskassa

Pal­ve­le­va auto­kat­sas­tus­a­se­ma Yli­vies­kas­sa

Hen­ki­lö- tai paket­ti­au­ton
määräaikais­­katsastus

(max 3500 kg, sis. pääs­tö­mit­tauk­sen)

59,-

Katsastus Ylivieska, myös asuntoautot ja asuntovaunut

Kymp­piPlus Kat­sas­tus

AVOINNA: Ma-Pe 8:00–17:00

VARAA AIKA:
Soit­ta­mal­la: 010 337 4405
Netis­tä: VARAA AIKA hen­ki­lö- tai paket­ti­au­tol­le

HUOM! Varaa­mal­la ajan etu­kä­teen var­mis­tat nopean pää­syn kat­sas­tuk­seen.

TULE ILMAN AJANVARAUSTA:
Kata­ja­no­jan­ka­tu 11, Yli­vies­ka
Kat­so kart­ta

Kat­sas­tus­pal­ve­lut ja hin­nat

Saat meil­tä kaik­ki kevyen kalus­ton eli hen­ki­lö- ja paket­ti­au­to­jen, mat­kai­lua­tuo­jen ja ‑vau­nu­jen, kevy­kuor­ma-auto­jen sekä perä­vau­nu­jen kat­sas­tus­pal­ve­lut.

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus (sis. pääs­tö­mit­tauk­set)59,-
Pääs­tö­mit­tauk­set20,-
Jäl­ki­tar­kas­tusalk. 15,-
Perä­vau­nu­jen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus45,-
Sijai­sau­to (sis. polt­toai­neet)7,-

Meil­tä saat oivan kul­ku­pe­lin kat­sas­tuk­sen ajak­si!

Jos olet kii­rei­nen tai haluat käy­dä asioil­la, on sinul­la mah­dol­li­suus saa­da kat­sas­tuk­sen ajak­si käyt­töö­si ILMAINEN pol­ku­pyö­rä tai 7 euron kor­vaus­ta vas­taan näp­pä­rä kau­pun­ki­au­to Yli­vies­kan alu­eel­le!

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi