Etusi­vu » Kat­sas­tus­pal­ve­lut » Museoa­jo­neu­von kat­sas­tus

museoa­jo­neu­von kat­sas­tus

Jos haluat ajo­neu­vo­si museoa­jo­neu­vok­si, täy­tyy se museo­tar­kas­taa ja muu­tos­kat­sas­taa, jot­ta auto voi­daan rekis­te­röi­dä museoa­jo­neu­vok­si

  • tulee sen val­mis­tuk­ses­ta olla kulu­nut vähin­tään 30 vuot­ta
  • sen tulee olla säi­ly­tet­ty alku­pe­räis­tä vas­taa­vas­sa kun­nos­sa tai enti­söi­ty asian­mu­kai­ses­ti
  • sil­lä täy­tyy olla museoau­to­jär­jes­tön val­tuut­ta­man tar­kas­ta­jan anta­ma todis­tus museo­kel­poi­suu­des­ta

Muus­sa kuin luvan­va­rai­ses­sa tai luvan­va­rai­ses­sa tava­ra­lii­ken­tees­sä käy­tet­tä­vät musea­jo­neu­vot on kat­sas­tet­ta­va vii­meis­tään nel­jän vuo­den kulut­tua edel­li­ses­tä kat­sas­tuk­ses­ta. Museoa­jo­neu­vo­lausun­to tai sen kopio tulee esit­tää museoa­jo­neu­von mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­ses­sa.

Varaa aika museoa­jo­neu­von kat­sas­tuk­seen:

Soit­ta­mal­la: 010 337 4405
Säh­kö­pos­til­la: toimisto@kymppipluskatsastus.fi

Museoajoneuvon katsastus

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi