Etusi­vu » Kat­sas­tus­pal­ve­lut » Muu­tos­kat­sas­tus

muu­tos­kat­sas­tus

Auton muu­tos­kat­sas­tus vaa­di­taan, kun ajo­neu­von käyt­tö­tar­koi­tuk­seen tai raken­tee­seen teh­dään iso­ja muu­tok­sia.

Sen lisäk­si vuon­na 1960 tai sen jäl­keen käyt­töön otet­tu ajo­neu­vo tulee muu­tos­kat­sas­taa, mikä­li sen osis­ta on vaih­det­tu vähin­tään 25% ensi­re­kis­te­röin­nin jäl­keen.

Muu­tos­kat­sas­tuk­seen tar­vit­set mukaan muu­tok­seen liit­ty­vät doku­men­tit kuten kui­tit vaih­de­tuis­ta osis­ta. Lisäk­si tar­vit­set mukaan rekis­te­röin­ti­to­dis­tuk­sen.

Varaa aika auton muu­tos­kat­sas­tuk­seen:

Soit­ta­mal­la: 010 337 4405
Säh­kö­pos­til­la: toimisto@kymppipluskatsastus.fi

Auton muutoskatsastus KymppiPlussalla Ylivieskassa

Mil­lai­set autoon teh­dyt muu­tok­set täy­tyy kat­sas­taa? 

Muu­tos­kat­sas­tuk­sen vaa­ti­vat ovat sel­lai­set autoon teh­dyt muu­tok­set, jot­ka

  • vai­kut­ta­vat ajo­neu­von tur­val­li­suu­teen ja pääs­töi­hin.
  • vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti rekis­te­riin mer­kit­tä­viin tie­toi­hin.
  • vai­kut­ta­vat ajo­neu­von vero­tuk­seen tai laki­sää­tei­siin mak­sui­hin.
  • muut­ta­vat ajo­neu­von luo­ki­tus­ta.

Nämä ehdot täyt­ty­vät esi­mer­kik­si

  • jos vaih­dat auton ren­kaat tai van­teet rekis­te­riot­tee­seen mer­ki­tys­tä koos­ta poik­kea­vaan kokoon.
  • kun teet muu­tok­sia auton moot­to­riin.
  • kun asen­nat alus­ta­sar­jan.
  • jos muu­tat auton mit­to­ja tai pai­noa.
  • jos muu­tat ajo­neu­von käyt­tö­voi­maa.
Meiltä saat oivan kulkupelin katsastuksen ajaksi!

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi