Etusi­vu » Kat­sas­tus­pal­ve­lut » Pääs­tö­mit­taus

pääs­tö­mit­taus

Pako­kaa­su­pääs­tö­jen tar­kis­tus teh­dään osa­na mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus­ta ben­sii­ni- ja die­sel­käyt­töi­sil­le autoil­le ja neli­pyö­ril­le eli mopoau­toil­le ja lii­ken­ne­käy­tös­sä ole­vil­le mön­ki­jöil­le.

Hen­ki­lö- tai paket­ti­au­ton
määräaikais­­katsastus

(max 3500 kg, sis. pääs­tö­mit­tauk­sen)

59,-

Päästömittaus Ylivieska

Mitä pääs­tö­mit­tauk­sis­sa mita­taan? 

Pääs­tö­mit­tauk­sil­la val­vo­taan ajo­neu­vo­jen ympä­ris­tö­kuor­mi­tus­ta. Tra­ficom mää­rit­te­lee mit­taus­ta­vat ja raja-arvot. Mit­taus­ta­pa vaih­te­lee ajo­neu­von käyt­tö­voi­man, iän ja käyt­töön­ot­to­päi­vän mukaan. Pääs­tö­mit­tauk­ses­sa pako­kaa­su­pääs­töt mita­taan polt­to­moot­to­ri­käyt­töi­ses­tä ajo­neu­vos­ta pako­put­kes­ta, OBD-mit­tauk­sel­la tai molem­mis­ta. 

Ben­sii­ni­käyt­töis­ten auto­jen pako­kaa­su­mit­tauk­ses­sa pääs­töis­tä mita­taan häkä eli hii­li­mo­nok­si­di (CO) ja hii­li­ve­ty-yhdis­teet (HC). Die­sel­käyt­töis­ten auto­jen pääs­töis­tä mita­taan savu­tusar­vo (k).

Mah­dol­li­ses­sa OBD-mit­tauk­ses­sa tar­kis­te­taan ajo­neu­vo­tie­to­ko­neen tal­len­ta­mat vika­koo­dit. Jos niis­tä ei löy­dy pääs­töi­hin liit­ty­viä vika­koo­de­ja, mit­taus menee läpi hyväk­sy­tys­ti. 

Kat­so tau­lu­kos­ta mil­lai­nen mit­taus mil­le­kin ajo­neu­vol­le suo­ri­te­taan.

Jos pääs­tö­mit­taus on teh­ty jo ennen kat­sas­tus­ta esi­mer­kik­si huol­lon yhtey­des­sä, tulee todis­tus sii­tä olla muka­na kat­sas­tuk­seen tul­les­sa. Huo­mioi, että todis­tus pääs­tö­mit­tauk­ses­ta on voi­mas­sa 3 kk mit­taus­päi­väs­tä.

Meiltä saat oivan kulkupelin katsastuksen ajaksi!

Mil­lai­nen pääs­tö­mit­taus eri ajo­neu­voil­le?

Käyt­tö­voi­ma ja
moot­to­ri
Käyt­töön­ot­to­vuo­siMit­taus­ta­pa
Die­selEnnen vuot­ta 1980Ei teh­dä savu­tusar­von mit­taus­ta
Die­sel1980 – 31.8.2016Savu­tusar­von mit­taus
Die­sel1.9.2016 ja uudem­matOBD-mit­taus
Ben­sii­niEnnen vuot­ta 1978Ei teh­dä pääs­tö­mit­taus­ta
Ben­sii­ni1978 – 2001Pako­kaa­su­pääs­tö­jen tar­kas­tus
Ben­sii­ni2001 ja uudem­mat yli 10 vuot­ta van­hatOBD-mit­taus ja Pako­kaa­su­pääs­tö­jen tar­kas­tus
Ben­sii­niAlle 10 vuot­ta van­hatOBD-mit­taus
Eta­no­li, maa- tai
bio­kaa­su tai hybri­di
Kat­so ben­sii­ni tai die­sel käyt­töön­ot­to­vuo­den mukaan. Kaa­suau­toil­le lisäk­si kaa­su­vuo­to­mit­taus.
Säh­kö, vety, wan­kel­moot­to­ri,
moot­to­ri­pet­ro­li tai kak­si­tah­ti­nen ben­sii­ni­moot­to­ri
Ei teh­dä pääs­tö­mit­taus­ta
Täs­tä tau­lu­kos­ta näet mit­taus­ta­van ajo­neu­von käyt­tö­voi­man, moot­to­rin ja käyt­töön­ot­to­vuo­den mukaan.

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi