sijais­kul­ku­neu­vot

Jos olet kii­rei­nen ja haluat käy­dä asioil­la kat­sas­tuk­sen aika­na, tar­joam­me sinul­le käyt­töö­si ILMAISEN pol­ku­pyö­rän tai 7 € kor­vaus­ta vas­taan näp­pä­rän kau­pun­ki­au­ton Yli­vies­kan alu­eel­le!

Muka­van käte­vää: Tuo töi­hin men­nes­sä­si auto meil­le, lai­naa sopi­va kul­ku­pe­li ja hae kat­sas­tet­tu auto­si esim. lou­nas­tauol­la!

Ilmai­nen sijais­pyö­rä

Sijaisauto katsastuksen ajaksi.

Sijai­sau­to
7€ (sis. polt­toai­neet)

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi