Katsastuksen hinta Ylivieska

kat­sas­tuk­sen hin­nas­to

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus sis. laki­sää­tei­set pääs­tö­mit­tauk­set59,-
Laki­sää­tei­set pääs­tö­mit­tauk­set erik­seen suo­ri­tet­tu­na20,-
Jäl­ki­tar­kas­tusalk. 15,-
Perä­vau­nu­jen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus (mat­kai­lu­vau­nu, perä­kär­ry ja venet­rai­le­ri)45,-
Muu­tos­kat­sas­tusHin­ta riip­puu teh­ty­jen muu­tos­ten laa­juu­des­ta.
Esim. alus­tan vaih­don kat­sas­tus 80,-
Pyy­dä tar­jous lomak­keel­la tai soit­ta­mal­la 010 337 4405
Rekis­te­röin­ti- ja maa­han­tuon­ti­kat­sas­tus170,-
Museoa­jo­neu­von kat­sas­tus60,-
+ mah­dol­li­nen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus 59,-
Sijai­sau­to (sis. ben­sat)7,-
Sijais­pyö­räILMAINEN

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi