Etusi­vu » Kat­sas­tus­pal­ve­lut » Jäl­ki­tar­kas­tus

jäl­ki­tar­kas­tus

Jos kat­sas­tuk­ses­sa ilme­nee viko­ja tai puut­teel­li­suuk­sia, mää­rä­tään ne kor­jat­ta­vak­si. Myös ajo­kiel­toon kat­sas­tuk­ses­sa mää­rät­ty ajo­neu­vo tulee tuo­da jäl­ki­tar­kas­tuk­seen kor­jat­tu­na. 

Jäl­ki­tar­kas­tuk­ses­sa tar­kis­te­taan kaik­ki kat­sas­tuk­ses­sa mer­ki­tyt vial­li­set ja puut­teel­li­set koh­teet. 

Voit vara­ta ajan jäl­ki­tar­kas­tuk­seen käte­väs­ti net­tia­jan­va­rauk­ses­tam­me!

Katsastuksen jälkitarkastus hoituu KymppiPlus Katsastuksella Yliviekassa

Mil­loin auto pitää jäl­ki­tar­kas­taa? 

Jäl­ki­tar­kas­tus on suo­ri­tet­ta­va yhden kk:n kulut­tua katsastuksesta.Viimeinen jäl­ki­tar­kas­tus­päi­vä mai­ni­taan kat­sas­tus­to­dis­tuk­ses­sa. Jos jäl­ki­tar­kas­tusai­ka menee umpeen, täy­tyy kat­sas­tus suo­rit­taa uudes­taan. Hyväk­sy­tyn jäl­ki­tar­kas­tuk­sen jäl­keen kat­sas­ta­ja pois­taa mah­dol­li­sen mer­kin­nän ajo­kiel­los­ta.

Milloin auto pitää jälkitarkastaaP

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi