Etusi­vu » Kat­sas­tus­pal­ve­lut » Rekis­te­röin­ti- ja maa­han­tuon­ti­kat­sas­tus

rekis­te­röin­ti- ja maa­han­tuon­ti­kat­sas­tus

Rekis­te­röin­ti­kat­sas­tus tulee teh­dä, kun

  • tuo­daan uusi tai käy­tet­ty auto tai perä­vau­nu ulko­mail­ta
  • ajo­neu­vol­le on teh­ty lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to vau­rioi­tu­nee­na
  • ajo­neu­vol­le on teh­ty lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to ulko­mail­le tai Ahve­nan­maal­le

Varaa aika:

Soit­ta­mal­la: 010 337 4405
Säh­kö­pos­til­la: toimisto@kymppipluskatsastus.fi

Katsastus Ylivieska, myös asuntoautot ja asuntovaunut

Tuon­tia­jo­neu­von kat­sas­tus

Rekis­te­röin­ti­kat­sas­tus tun­ne­taan myös nimel­lä maa­han­tuon­ti­kat­sas­tus, kos­ka ulko­mail­ta Suo­meen tuo­ta­va ajo­neu­vo vaa­tii aina rekis­te­röin­ti­kat­sas­tuk­sen. Käy­te­tyl­le tuon­tia­jo­neu­vol­le tar­vit­set mukaan kat­sas­tuk­seen tul­les­sa­si alku­pe­rä­maan rekis­te­röin­ti­to­dis­tuk­sen. Uudel­le ajo­neu­vol­le tar­vit­ta­va asia­kir­ja on alku­pe­räi­nen COC-todis­tus eli val­mis­ta­jan anta­ma vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus­to­dis­tus. Ajo­neu­vol­le anne­taan suo­ma­lai­nen rekis­te­ri­tun­nus, kun rekis­te­röin­ti­kat­sas­tus on men­nyt läpi hyväk­sy­tys­ti ja auto­ve­ro on mak­set­tu.

Jos ajo­neu­vo ote­taan käyt­töön uudes­taan lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­ton jäl­keen, tar­vi­taan sel­vi­tys aiem­mas­ta rekis­te­röin­nis­tä Suo­mes­sa. 

Meiltä saat oivan kulkupelin katsastuksen ajaksi!

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi